Grupplektioner för barn 3-9 år

SKIDLEK 3 ÅR
Här leker vi och har kul tillsammans med skidor på fötterna. Vi provar rullbandet och glider utför Premiären mot nya äventyr.
Målet är att våra skidlärare skall väcka barnens nyfikenhet för skidåkning i deras egna takt.

Förkunskapskrav

Inga förutom att du kan vara borta från mamma och pappa hela lektionstiden.

Antal:

Max 4 barn/grupp.
SMYGARE Level 1, 4-6 år & 7-9 år
Vi har kul på skidorna och vi lär oss allt från grunden. Vi lär oss bromsa, svänga och anpassa farten samt åka lift. Målet är att kunna stanna med glasstruten (plog) svänga med plogen samt åka liften själv.

Förkunskap:

Inga förutom att barnet ska kunna vara borta från mamma och pappa hela lektionstiden.

Antal:

Max 5 barn per grupp
GLIDARE Level 2, 4-6 år  & 7-9 år

Vi kan själva kontrollera vår fart genom att svänga i de blå backarna. Vi klarar olika liftar, lär oss att åka mer paralellt. Vi blir säkrare på skidor genom att träna vår balans och utveckla svängarna. Målet är att försöka åka med parallella skidor och ta oss mot de röda backarna.

Förkunskap:

 Du kan bromsa, stanna och göra plogsvängar samt åka knapplift själv.

Antal:

Max 8 barn per grupp
FRÄSARE Level 3, 4-6 år & 7-9 år
Vi åker och har kul över hela berget. Tillsammans hittar vi på äventyr. I Fräsare lär du dig att använda rätt teknik för att utvecklas. Vi finputsar tekniken och kör så det ryker. Målet är att bli riktigt säkra på svängar med parallella skidor samt att känna oss trygga i lite brantare backar.

Förkunskaper:

När du börjar i fräsargruppen svänger du med parallella skidor och kan ta dig ner för blå och röda backar med fartkontroll.

Antal:

Max 10 barn per grupp.